polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

Ultrafiltracyjna instalacja do zagęszczania białka – publikacja dostępna

Ultrafiltracyjna instalacja do zagęszczania białka – publikacja dostępna

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą działania inżynierskie naszego Zespołu podjęte w celu modyfikacji tradycyjnego procesu wykorzystującego tylko wieżę rozpyłową. Dzięki wykorzystaniu szeregu dodatkowych elementów, takich jak wymiennik ciepła, wirówka, zaprojektowana autorska instalacja ultrafiltracyjna oraz dozownik enzymów osiągnięto znaczne zmniejszenie zapotrzebowania procesu na energię. W ciągu ponad 3 lat opisana instalacja wyprodukowała ok. 40 milionów ton zagęszczonego białka.

Ultrafiltracyjna instalacja do zagęszczania białka – publikacja dostępna: https://bibliotekanauki.pl/articles/2073401.pdf