polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

Oferta

Od KONSULTACJI po REALIZACJĘ

Konsulting

Swoją pracę rozpoczynamy od zbadania potrzeb i możliwości klienta na podstawie produktu wejściowego i wyjściowego otrzymywanego na terenie wskazanego zakładu przemysłowego. Następnie przedstawiamy optymalne, rekomendowane rozwiązanie z zastosowaniem filtracji membranowej lub hybrydowej (konwencjonalno-membranowej).

Wykonujemy również oceny inwestycji, ich realności, planowanych kosztów, potencjalnych oszczędności. Oprócz wykonywania inwestycji proponujemy prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Nasi specjaliści posiadają szerokie doświadczenie w wielu gałęziach przemysłu i legitymują się odpowiednimi uprawnieniami inżynierskimi.

Na życzenie Klienta dokonujemy także inwentaryzacje i audyt funkcjonowania istniejących instalacji, wskazując możliwości modyfikacji lub poprawy jej działania tak, aby instalacja lepiej realizowała bieżące potrzeby Klienta.

Testy laboratoryjne, pilotowe oraz badania do zastosowań w skali przemysłowej.

Wieloletnie doświadczenie w realizacji procesów membranowych, filtracji i oczyszczania ścieków pozwala nam identyfikować kluczowe parametry medium, co pozwala ograniczyć koszty analiz chemicznych. Na życzenie Klienta nasi specjaliści pobierają próbki z terenu zakładów przemysłowych, dzięki czemu jesteśmy pewni tego, że proces analizy składu mieszaniny przebiegał prawidłowo od pierwszego jej etapu. PolymemTech współpracuje również z akredytowanymi laboratoriami analitycznymi, a także z kilkoma zespołami z jednostek naukowych, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia w zakresie analizy składu mieszanin ciekłych i gazowych.

Dzięki rozbudowanemu parkowi technologicznemu jesteśmy w stanie przeprowadzić testy laboratoryjne i pilotowe na własnych urządzeniach, szybko weryfikując technologię na medium Klienta, co oszczędza kosztów rozbudowanych prac B+R. Nasze mobilne urządzenia filtracyjne pozwalają również na prowadzenie prób na terenie zakładów Klientów.

Działania w powyższym zakresie wykonujemy zarówno w ramach kompleksowego outsourcingu procesów R&D jak i w ramach badań pilotowych technologii, które przeszły etap badań laboratoryjnych.

Testy

Projekt i produkcja instalacji

Każdy nasz projekt jest zindywidualizowany dla potrzeb Klienta. Danymi wejściowymi do projektu są dane uzyskane od Klienta, jego potrzeby i oczekiwania oraz wyniki prób laboratoryjnych.

Każda nasza realizacja przebiega według procedur mających na celu zapewnienie produktowi najwyższej jakości oraz spełnieniu wszystkich wymagań klienta.

Każde nowe zadanie zaczynamy od omówienia problemu w interdyscyplinarnym zespole. Na tym etapie powstaje wstępna koncepcja założeń procesowych, wyglądu instalacji oraz sposobu jej sterowania.
Bazując na schemacie procesowo-technologicznym grupa projektantów przygotowuje szczegółowy projekt instalacji. W projektowaniu posługujemy się najnowszymi narzędziami ułatwiającymi pracę projektanta. Projekty optymalizowane są pod kątem funkcjonalności, ergonomii, zajmowanej powierzchni, ale również pod kątem estetyki wykonania.

Każda instalacja membranowa wykonywana jest przez pracowników PolymemTech w halach produkcyjnych firmy. Samodzielna realizacja wszystkich etapów prac pozwala nam na ciągły nadzór nad jakością produktu i uniezależnia nas od innych podmiotów.

Każda instalacja przed oddaniem jej Klientowi przechodzi szczegółowe testy i próby.

Nasi inżynierowie dokonują montażu instalacji na terenie zakładu Klienta oraz zapewniają profesjonalny serwis posprzedażowy. Służymy pomocą na każdym etapie eksploatacji wykonanych przez nas instalacji. Po montażu i uruchomieniu naszych instalacji w miejscu wskazanym przez Klienta, przeprowadzamy wraz z nim rozruch, wstępne próby na miejscu oraz prowadzimy szkolenia z eksploatacji urządzenia dla wskazanych pracowników.

Jesteśmy zawsze gotowi, w okresie gwarancji oraz po jej upływie, służyć swoją pomocą w codziennej eksploatacji oraz w terminowych przeglądach i remontach okresowych. Posiadamy sprzęt i urządzenia pomocne do prowadzenia serwisów technicznych oraz wykonywania czyszczenia instalacji w trybie CIP (cleaning in place).

Prowadzimy również serwis instalacji wykonanych przez innych producentów oraz dostawy komponentów, w tym membran filtracyjnych.

Montaż instalacji oraz serwis

Konstrukcje stalowe dla przemysłu

Kompleksowe, innowacyjne rozwiązania z zakresu konstrukcji stalowych dla przemysłu. 

Specjalistyczne, wysoko przetworzone i wielkogabarytowe instalacje wykorzystywane są w projektach z branż takich jak budownictwo, przemysł energetyczny, drogownictwo, a także w licznych inwestycjach infrastrukturalnych.