polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

Realizacja dla Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Realizacja dla Gospodarki Obiegu Zamkniętego

PolymemTech miał przyjemność uczestniczyć w realizacji innowacyjnego projektu Przedsiębiorstwa zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach pozwalającego zagospodarować odcieki składowiskowe w duchu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zaprojektowana i wykonana przez nas instalacja już działa i pozwala na odzysk wody użytkowej z tak trudnego medium!

Szczegóły:

 

https://www.24gliwice.pl/wiadomosci/zielonegliwice-oczyszczamy-i-cykl-sie-zamyka/

Po instalacji oprowadza dr inż. Hanna Jaroszek: