polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

Oferty pracy w Polymemtech Sp. z o.o.

 

W związku z realizacją  projekt „Wysokosprawne urządzenie do odsalania i zatężania roztworów odpadowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach I PRIORYTET PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021–2027 (FENG) obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

 

Specjalista ds. procesów membranowych

 

Termin składania ofert:  do  05.02.2024r.

 

Stanowisko pracy w Polymemtech Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Warszawa, Reguły, oraz inne wskazane przez pracodawcę na terenie kraju

 

Główne zadania i obowiązki:

 • Badania nad wytworzeniem elementów konstrukcji innowacyjnych elektrodializerów:

–   badania efektywności transportu masy w przekładce;

– analiza uzyskanych wyników badań i tworzenie wytycznych do implementacji zmian
w konstrukcji przekładki.

– oraz inne wskazane przez pracodawcę

 • Badania kompletnych prototypowych elektrodializerów:

– badania zmian warunków hydrodynamicznych w stosie;

–  badania sprawności urządzenia;

– analiza uzyskanych wyników badań i tworzenie wytycznych do implementacji zmian
w konstrukcji urządzenia oraz w sposobie sterowania procesem

— oraz inne wskazane przez pracodawcę

 • Badania instalacji pilotowej w zakresie funkcjonowania i poprawy sprawności elektrodializy:

– udział w realizacji badań pilotowych z wykorzystaniem wysokosprawnego urządzenia;

– analiza uzyskanych wyników badań i tworzenie wytycznych do implementacji zmian
w sposobie prowadzenia procesu i jego parametrów.

– oraz inne wskazane przez pracodawcę wynikłe w trakcie trwania projektu.

 • Rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji;

 

Nasze wymagania:

 • Ukończone studia wyższe techniczne
 • Znajomość membranowych procesów separacji
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze badawczo-wdrożeniowym
 • Kompetencje interpersonalne do pracy w zespole;
 • Umiejętności analitycznego i logicznego myślenia;
 • Wysoka etyka pracy;
 • Terminowość, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność;

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie we współpracy z przemysłem
 • Znajomość membran i procesów membranowych (MF, UF, NF, RO)

                                                                                                                    

Kandydatom oferujemy:

 • Umowa o pracę na ½ etat na czas określony, na stanowisku Specjalisty ds. procesów membranowych;
 • Pracę opartą o realizację innowacyjnych prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych;
 • Udział w projektach naukowych oraz badawczo-rozwojowych;
 • Rozwój kompetencji zawodowych poprzez pracę z wykorzystaniem najnowszej aparatury oraz metod badawczych;

 

Aplikacje należy przesyłać w terminie do 5.02.2024 r. pod adres: office@polymemtech.pl

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polymemtech Sp. z o.o.,
ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:

 1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 2. “Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polymemtech Sp. z o.o., ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych składaną aplikacją oraz dołączonymi informacjami/dokumentami, dla potrzeb i w celu związanym z prowadzeniem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Wyrażam [TAK lub NIE] zgodę na przetwarzanie moich danych w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych na przyszłość w okresie 3 miesięcy.”

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Projekt  wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach I Priorytetu,
 Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027  (FENG)