polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

Przykładowe realizacje

Branża: wydobywcza

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie instalacji łączącej szereg procesów membranowych, przeznaczonej do odsalania wody kopalnianej, wykonanej w zabudowie kontenerowej.

Branża: automotive

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie instalacji do odzysku wody użytkowej ze ścieków przemysłowych.

Branża: petrochemiczna

Opracowanie nowej technologii na podstawie badań laboratoryjnych oraz opracowanie projektu i budowa instalacji pilotowej do badań w Rafinerii Gdańskiej w ramach wspólnego projektu.

Branża: spożywcza

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie instalacji. Zastosowane technologie membranowe umożliwiają rozdział plazmy krwi drobiu oraz filtrację hydrolizatów hemoglobiny krwi drobiu.

Branża: komunalna

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie unikalnej instalacji do odzysku wody użytkowej z trudnego strumienia odcieków na składowiskach, wykonanej w zabudowie kontenerowej.