polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

O Nas

Polymemtech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji i filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz. Wieloletnie doświadczenie, nowoczesne oprogramowanie projektowe 3D (Solidworks) oraz dobrze wyposażone zaplecze warsztatowe pozwala nam na realizację najbardziej złożonych projektów. 

Polymemtech oferuje wszelkie usługi związane z projektowaniem, realizacją i serwisem układów filtracyjnych opartych o techniki filtracji membranowej. Oferujemy instalacje membranowe oparte na autorskich rozwiązaniach technologicznych z zakresu MF, NF, UF, RO, ED/EDI, PV, FRT i inne. Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań redukujących ilość wytwarzanych odpadów i ścieków, ponownie wykorzystanie oczyszczonych ścieków, wody i cennych surowców. Nasze rozwiązania łączą wydajność z efektywnością energetyczną oraz zapewniają minimalne koszty eksploatacyjne.

Polymemtech powstał w 2005 roku a dzięki know-how założycieli (prof. Wojciech Piątkiewicz oraz Rogera White), którzy zajmują się przemysłowym zastosowaniem technik filtracji membranowej nieprzerwanie od ponad 50 lat, nasza firma mogła od samego początku oferować najwyższej jakości rozwiązania. Cały czas rozwijamy naszą wiedzę oraz doświadczenie specjalizując się w zakresie nowoczesnych technologii filtracji membranowej. Obecnie zespół Polymemtech składa się z ponad 20 profesjonalistów różnych specjalności tworzących wielobranżowe zespoły łączące doświadczenie inżynierskie i badawcze. Nasi specjaliści posiadają olbrzymią wiedzę za zakresu inżynierii procesowej i chemicznej oraz realizacja najbardziej skomplikowanych projektów filtracyjnych, łącznie z własnymi układami sterowania, które spełniają aktualne dyrektywy i normy. Oprogramowanie do naszych instalacji jest tworzone od podstaw przez naszych automatyków. Oferujemy sterowanie zarówno w wersji podstawowej, jak i zaawansowanej, w oparciu o komponenty najlepszych marek. Stale współpracujemy z najlepszymi uczelniami technicznymi w Polsce i z uznanymi autorytetami w zakresie filtracji i separacji metodami membranowymi żeby móc oferować najnowsze rozwiązania technologiczne w stale zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Zaplecze badawcze

Posiadamy pełną gamę przemysłowych instalacji pilotowych do filtracji membranowej. Własne, kompletne zaplecze badawcze pozwala na opracowywanie i szybką weryfikację technologii. Eliminujemy Klientom konieczność inwestycji w testy małej skali przemysłowej.

Mikrofiltracja MF

Mikrofiltracja MF

separacja cząstek[H1] o rozmiarach do ok 0,2 µm – zawiesiny, koloidy; temp. do 40°C; pH: 0,5-14

Ultrafiltracja UF

Ultrafiltracja UF

separacja cząstek o rozmiarach do ok. 0,05 µm (50 nm) – koloidy, białka, wirusy; temp. do 40/80°C; pH: 0,5-14

Nanofiltracja NF

Nanofiltracja NF

separacja jonów wielowartościowych, zmiękczanie; temp. do 40/80°C; pH: 0,5-14

Odwrócona osmoza RO

Odwrócona osmoza RO

zatrzymanie substancji rozpuszczonych (jony jednowartościowe od 23 g/mol); temp. do 40/80°C; pH: 2-11

Elektrodejonizacja EDI

Elektrodejonizacja EDI

super czysta woda np. do celów farmaceutycznych i kosmetycznych; przewodność końcowa: poniżej 2 µS/cm

Elektrodializa ED

Elektrodializa ED

odsalanie lub zatężanie roztworów elektrolitów, demineralizacja cieczy, separacja elektrolitów i nieelektrolitów, temp. do 40°C; pH: 4-8

Separacja gazów

Separacja gazów

tlen, azot, wodór, tlenek węgla, metan, para wodna, hel; temp. do 65°C

Koalescencja

Koalescencja

odwadnianie olejów silnikowych i maszynowych; separacja emulsji i olejów; temp. do 50°C; pH: 0-14

Perwaporacja PV

Perwaporacja PV

odwadnianie cieczy organicznych, separacja: etanol, woda, rozpuszczalniki organiczne, aromaty; temp. do 100°C; pH: 0,5-14

Kontaktor membranowy

Kontaktor membranowy

usuwanie amoniaku i związków aromatycznych, odgazowywanie wody i innych cieczy; temp. do 40°C; pH: 2-12