polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

Patenty

  • PL232586B1 Sposób usuwania aromatycznych związków policyklicznych z oleju silnikowego
  • PL235575B1 Sposób wytwarzania polimerowych kapilarnych kompozytowych membran nieporowatych
  • PL238442B1 Przekładka dystansująca, zwłaszcza do modułów membranowych
  • WO2014057425A1 Method of preliminary regeneration of tanning waste (Sposób wstępnej regeneracji ścieków garbarskich)
  • EP3870435A1 Spacer with mixing elements, particularly for membrane modules  (Element mieszający w przekładkach dystansujących do modułów membranowych)
  • PL391675A1 Sposób uzdatniania mieszanki glikolowej oraz urządzenie do uzdatniania mieszanki glikolowej
  •