polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne
polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

Projekty badawcze

Novel Smart Filtration Media

Celem projektu są prace badawcze w celu stworzenia nowych struktur filtracyjnych będących połączeniem polimerów i ceramiki pozwalające na efektywne oczyszczanie cieczy. Projekt realizowany w konsorcjum: Polymemtech, Politechnika Warszawska; Hollywood Textile Service; Hohenstein Institut für Textilinnovation; Atec Automatisierungstechnik; AQON Water solutions. Projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu ERA-NET w latach 2011-2014, Umowa numer ERA-NET/MNT/NFSM/3/2011
polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

BLUE GAS

Opracowanie technologii oczyszczania i zamykania obiegu wody stosowanej w procesie szczelinowania z wykorzystaniem technologii membranowych Projekt realizowany w konsorcjum: Polymemtech, Politechnika Warszawska. Celem projektu jest opracowanie technologii oczyszczania wody używanej do szczelinowania, a następnie oczyszczanie wody wracającej po szczelinowaniu. Celem tej technologii będzie uzyskanie wody do szczelinowania charakteryzującej się bardzo dużą czystością i stabilnością w czasie (brak rozwoju mikroorganizmów), a następnie oczyszczenie wody po szczelinowaniu do standardów pozwalających na zrzut wody lub zawrócenia jej do ponownego szczelinowania. Projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy w latach 2013-2015, Umowa numer BG1/Polymemtech/13

UCOPure

Opracowanie nowej technologii zagospodarowania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu z wykorzystaniem systemów filtracyjnych – Akronim UCOPure Projekt realizowany w Konsorcjum: Grupa LOTOS, Polymemtech Zaproponowana przez Konsorcjum innowacyjna technologia, polegająca na usuwaniu z UCO ciężkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesie zintegrowanej filtracji, jest procesem niskotemperaturowym i niskociśnieniowym w porównaniu do istniejących rozwiązań. Technologia może być stosowana do usuwania WWA zarówno z UCO, które powstało z lekkiego jak i ciężkiego wsadu. Instalacja może zostać zbudowana w każdym miejscu łańcucha procesowego, np. stanowić integralną część instalacji hydrokrakingu, katalitycznego odparafinowania, może również zostać zainstalowana w trasie UCO z instalacji hydrokrakingu do zbiornika magazynowego lub/i w wielu innych miejscach wykorzystania UCO w rafineriach i nie tylko. Celem projektu jest opracowanie technologii usuwania z pozostałości po hydrokrakingu (UCO) ciężkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w procesie filtracji. Celem jest usunięcie całej grupy WWA, a nie jedynie niektórych i to w sposób selektywny. Projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu INNOCHEM, działanie 1.2 PO IR Umowa numer POIR.01.02.00-0032/16
polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

HyprSTEP

Opracowanie nowego hybrydowego procesu zaawansowanego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem inteligentnych filtrów tekstylnych i membran polimerowych modyfikowanych grafenem” – Akronim HyprSTEP Projekt badawczy koncentruje się na opracowaniu innowacyjnych procesów oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ścieków. Nowy hybrydowy proces opiera się na wstępnym i końcowym oczyszczaniu ścieków z wykorzystaniem inteligentnych filtrów tekstylnych w połączeniu z dostosowanymi do potrzeb bioreaktorami membranowymi (MBR). Projekt realizowany w konsorcjum: Polymemtech, Politechnika Warszawska; Hohenstein Institut für Textilinnovation ; Atec Automatisierungstechnik; Norafin Industries Projekt finansowany przez NCBiR w ramach konkursu M-ERA.NET 2

REWARD

Opracowanie zrównoważonego procesu recyklingu wody i detergentów stosowanych w pralniach przemysłowych – Akronim REWARD Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu ścieków pochodzących z pralni przemysłowych i składników detergentów w celu osiągnięcia zrównoważonej gospodarki wodnej w pralniach przemysłowych oraz optymalizacji procesu recyklingu z wykorzystaniem metod analitycznych. Projekt realizowany w konsorcjum: Polymemtech, Politechnika Warszawska; Hollywood Textile Service; Hohenstein Institut für Textilinnovation ; Atec Automatisierungstechnik; AQON Water solutions. Projekt finansowany przez NCBiR (Polska) oraz BMBF (Niemcy) w ramach programu STAIR – polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Umowa nr STAIR/8/2017
polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

AMROCE

Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emergent concern in aquatic environments. (akronim:AMROCE) Celem projektu AMROCE jest ograniczenie zanieczyszczenia antybiotykami i rozprzestrzeniania się bakterii AMR w całym cyklu wodnym poprzez platformę nowych, wolnych od antybiotyków produktów przeciwdrobnoustrojowych. AMROCE opracuje antybakteryjne/antybiofilmowe sieci do połowu ryb oraz membrany do filtracji ścieków za pomocą nanoinżynierii polimerów i powierzchni. Projekt realizowany jest w Konsorcjum: Universitat Politecnica de Catalunya (Hiszpania), Polymemtech; Sintef Ocean (Norwegia); VTT (Finlandia); Technical University of Crete (Grecja); Bar-Ilan University (Izrael); Universita degli Studi di Milano (Włochy); Project HUB-360 (Włochy). Projekt finansowany przez NCBiR wraz z partnerskimi agencjami finansującymi badania w innych krajach w ramach konkursu ERA-NET Cofund.