polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne
polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

Projekty badawcze

AIMFiltech

Projekt: „Opracowanie nowoczesnej multifunkcjonalnej technologii filtracyjnej w oparciu o sztuczną inteligencję” – Akronim AIMFiltech

Projekt dotyczy opracowania technologii i bazującej na tej technologii instalacji do inteligentnej filtracji membranowej opartej o sztuczną inteligencję. Zespół realizujący projekt składa się z osób reprezentujących instytucje badawcze oraz prywatne firmy działające w sektorze filtracji membranowej oraz nowoczesnej elektroniki i cyfryzacji. Celem projektu jest opracowanie efektywnej, inteligentnej, elastycznej i energooszczędnej technologii, która wykorzystywać będzie najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, a ponadto będzie wpisywać się w aktualne strategie gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważonego rozwoju, zielonej chemii oraz Przemysłu 4.0.

W projekcie opracowane zostaną inteligentne membrany posiadające multifunkcjonalne powłoki
o właściwościach filtracyjnych, adsorpcyjnych, antyfoulingowych, bakteriostatycznych, samoczyszczących oraz tzw. stimuli responsive, czyli odpowiadających na bodźce zewnętrzne. Opracowywane w projekcie membrany będą wyposażone w czujniki fizyczne oraz w tzw. softsensory, które umożliwią ocenę stanu aktualnego membrany (np. jej stan zanieczyszczenia) w czasie rzeczywistym. Te czujniki oraz inne urządzenia związane z budowaną w tym projekcie instalacją będą przekazywały dane do systemu cyfrowego, gdzie algorytmu sztucznej inteligencji będą w sposób inteligentny decydowały o sposobie prowadzenia procesu membranowego. Taka propozycja jest innowacją w skali światowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyska się system na skalę przemysłową, który pozwoli na najbardziej efektywne prowadzenie procesu, co pozwoli na zamykanie obiegów wody, a więc jej oszczędzanie oraz na redukcję zużycia energii. Te czynniki powodują, że projekt wpisuje się w najbardziej aktualne strategie rozwoju gospodarki oraz odpowiada na aktualne potrzeby geogospodarcze.

W efekcie realizacji projektu powstaną produkty takie jak nowoczesne multifunkcjonalne membrany, inteligentna instalacja realizująca efektywnie proces membranowy oraz zaawansowana technologia oparta o sztuczną inteligencję, dzięki której będzie możliwe optymalizowanie procesów przemysłowych, na podstawie doświadczeń zebranych dla procesu filtracji membranowej.

Projekt realizowany w konsorcjum:

 • Polymemtech sp. z o.o.
 • Politechnika Warszawska
 • Hohenstein Innovation gGmbH
 • ATEC Neu Ulm
 • Jung Electronics

Dofinansowanie polskich partnerów: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkurs – Inicjatywy EUREKA.
Umowa nr.  EUREKA/2022/71/AIMFiltech/2023

Novel Smart Filtration Media

Celem projektu są prace badawcze w celu stworzenia nowych struktur filtracyjnych będących połączeniem polimerów i ceramiki pozwalające na efektywne oczyszczanie cieczy.

Projekt realizowany w konsorcjum:

 • Polymemtech sp. z o.o.
 • Politechnika Warszawska
 • Hollywood Textile Service
 • Hohenstein Institut für Textilinnovation
 • Atec Automatisierungstechnik
 • AQON Water solutions

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET w latach 2011-2014.

Umowa numer ERA-NET/MNT/NFSM/3/2011

polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

BLUE GAS

Opracowanie technologii oczyszczania i zamykania obiegu wody stosowanej w procesie szczelinowania z wykorzystaniem technologii membranowych

Celem projektu jest opracowanie technologii oczyszczania wody używanej do szczelinowania, a następnie oczyszczanie wody wracającej po szczelinowaniu. Celem tej technologii będzie uzyskanie wody do szczelinowania charakteryzującej się bardzo dużą czystością i stabilnością w czasie (brak rozwoju mikroorganizmów), a następnie oczyszczenie wody po szczelinowaniu do standardów pozwalających na zrzut wody lub zawrócenia jej do ponownego szczelinowania.

Projekt realizowany w konsorcjum:

 • Polymemtech sp. z o.o.
 • Politechnika Warszawska

Projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy w latach 2013-2015.

Umowa numer BG1/Polymemtech/13

UCOPure

Projekt “Opracowanie nowej technologii zagospodarowania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu z wykorzystaniem systemów filtracyjnych” – Akronim UCOPure

Zaproponowana przez Konsorcjum innowacyjna technologia, polegająca na usuwaniu z UCO ciężkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesie zintegrowanej filtracji, jest procesem niskotemperaturowym i niskociśnieniowym w porównaniu do istniejących rozwiązań. Technologia może być stosowana do usuwania WWA zarówno z UCO, które powstało z lekkiego jak i ciężkiego wsadu. Instalacja może zostać zbudowana w każdym miejscu łańcucha procesowego, np. stanowić integralną część instalacji hydrokrakingu, katalitycznego odparafinowania, może również zostać zainstalowana w trasie UCO z instalacji hydrokrakingu do zbiornika magazynowego lub/i w wielu innych miejscach wykorzystania UCO w rafineriach i nie tylko.

Celem projektu jest opracowanie technologii usuwania z pozostałości po hydrokrakingu (UCO) ciężkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w procesie filtracji. Celem jest usunięcie całej grupy WWA, a nie jedynie niektórych i to w sposób selektywny.

Projekt realizowany w konsorcjum:

 • PKN ORLEN S.A. (dawniej Grupa LOTOS S.A.)
 • Polymemtech sp. z o.o.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOCHEM, działanie 1.2 PO IR.

Umowa numer POIR.01.02.00-0032/16

polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

HyprSTEP

Projekt “Opracowanie nowego hybrydowego procesu zaawansowanego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem inteligentnych filtrów tekstylnych i membran polimerowych modyfikowanych grafenem” – Akronim HyprSTEP

Projekt badawczy koncentruje się na opracowaniu innowacyjnych procesów oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ścieków. Nowy hybrydowy proces opiera się na wstępnym i końcowym oczyszczaniu ścieków z wykorzystaniem inteligentnych filtrów tekstylnych w połączeniu z dostosowanymi do potrzeb bioreaktorami membranowymi (MBR).

Projekt realizowany w konsorcjum:

 • Polymemtech sp. z o.o.
 • Politechnika Warszawska
 • Hohenstein Institut für Textilinnovation
 • Atec Automatisierungstechnik
 • Norafin Industries

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu M-ERA.NET 2.

Umowa nr M-ERA.NET2/2018/3/2019

REWARD

Projekt “Opracowanie zrównoważonego procesu recyklingu wody i detergentów stosowanych w pralniach przemysłowych” – Akronim REWARD

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu ścieków pochodzących z pralni przemysłowych i składników detergentów w celu osiągnięcia zrównoważonej gospodarki wodnej w pralniach przemysłowych oraz optymalizacji procesu recyklingu z wykorzystaniem metod analitycznych.

Projekt realizowany w konsorcjum:

 • Polymemtech sp. z o.o.
 • Politechnika Warszawska
 • Hollywood Textile Service
 • Hohenstein Institut für Textilinnovation
 • Atec Automatisierungstechnik
 • AQON Water solutions.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Polska) oraz BMBF (Niemcy) w ramach programu STAIR – polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Umowa nr STAIR/8/2017

polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

AMROCE

Projekt: „Strategie z wykorzystaniem nanotechnologii ograniczające obecność w środowisku wodnym zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie” – Akronim: AMROCE

Celem projektu AMROCE jest ograniczenie zanieczyszczenia antybiotykami i rozprzestrzeniania się bakterii AMR w całym cyklu wodnym poprzez platformę nowych, wolnych od antybiotyków produktów przeciwdrobnoustrojowych. AMROCE opracuje antybakteryjne/antybiofilmowe sieci do połowu ryb oraz membrany do filtracji ścieków za pomocą nanoinżynierii polimerów i powierzchni.

Projekt realizowany  w konsorcjum:

 • Universitat Politecnica de Catalunya (Hiszpania)
 • Polymemtech sp z o.o. (Polska)
 • Sintef Ocean (Norwegia)
 • VTT (Finlandia)
 • Technical University of Crete (Grecja)
 • Bar-Ilan University (Izrael)
 • Universita degli Studi di Milano (Włochy)
 • Project HUB-360 (Włochy).

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z partnerskimi agencjami finansującymi badania w innych krajach w ramach konkursu ERA-NET Cofund.

Umowa nr Aquatic Pollutants/2020/7/AMROCE/2022

Polymemtech Sp. z o.o. realizuje projekt” Wysokosprawne urządzenie do odsalania i zatężania roztworów odpadowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach I PRIORYTET PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021–2027 (FENG)

Projekt i moduł dotyczą opracowania wysokosprawnych urządzeń do odsalania
i zatężania roztworów odpadowych o różnym zasoleniu. Ich kluczowy element stanowią innowacyjne przekładki dystansujące,
o nowatorskim kształcie siatki dystansującej.

Rozwiązania stanowiące rezultat projektu pozwolą na zwiększenie stopnia wykorzystania wody w zakładach przemysłowych i działania w kierunku zamykania obiegów wodno-ściekowych. Z tego względu wykazują one duży potencjał wdrożeniowy w wielu branżach (szczególnie w przetwórstwie oraz górnictwie) i będą mieć pozytywny wpływ na krajową gospodarkę wodną.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2023r.do 31.11.2026r. 

Wartość projektu : 5 248 381,95  zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 810 357,21 zł

#FunduszeUE            #FunduszeEuropejskie