polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

Prezentacja podczas XVI Letniej Szkoły Membranowej

Prezentacja podczas XVI Letniej Szkoły Membranowej

Podczas letniej szkoły membranowej, Dyrektor Technologii i Produkcji Marek Roguski zaprezentował uczestnikom bogate portfolio realizacji Polymemtech w referacie pt. “Membrany. Nauka dla przemysłu, przemysł dla nauki.”

XVI Letnia Szkoła Membranowa „Membrany i procesy membranowe w teorii i praktyce”, zorganizowana została przez Katedrę Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska oraz Polskie Towarzystwo Membranowe.

 

polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne