polymemtech, filtracja membranowa, separacja i filtracja cieczy, separacja membranowa, oczyszczanie i rozdział faz, filtracja i oczyszczanie ścieków, testy i analizy chemiczne, instalacje membranowe, redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ścieków, minimalne koszty oczyszczania cieczy, membrany filtracyjne

Wyróżnienie dla naszego projektu

Projekt: „Opracowanie technologii oczyszczania i zamykania obiegu wody stosowanej w procesie szczelinowania z wykorzystaniem technologii membranowych”, realizowany w ramach programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim zestawieniu “15 kreatywnych w nauce”.

Magazyn “Brief” wyróżnił 15 projektów, które w praktyce realizują transfer wiedzy z uczelni do biznesu. Kryteria wyboru projektów dotyczyły nie tylko ich nowatorskości oraz zaawansowania technologicznego, ale przede wszystkim sposobu, w jaki te są realizowane na poziomie biznesowym. Doceniono te inicjatywy, które mogą być przedstawiane jako przykład skutecznej współpracy komercyjnej naukowców i przedsiębiorców oraz te, które w praktyce realizują ideę ransferu wiedzy i technologii do szeroko pojmowanego świata biznesu.

Osoby odpowiedzialne:

prof. Wojciech Piątkiewicz, dr inż. Maciej Szwast (kierownik projektu)