wersja językowa: pl | en

Projekty typu ERA-NET zostały zapoczątkowane w 2002r. w 6. Programie Ramowym UE, celem realizacji decyzji UE dotyczącej budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Reseach Area) - obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności naukowców, optymalnego wykorzystania punktów stycznych między narodowymi programami badawczymi poszczególnych krajów i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej na terenie Europy. W 6. PR (2002-2007) powstało 71 projektów ERA-NET, a budżet UE na ten cel wyniósł 183 milionów EUR.


Projekt: „Novel Smart Filtration Media  ".

Cel projektu: Prace badawcze, nowe rozwiązania struktur filtracyjnych będące połączeniem polimerów i ceramiki pozwalające na efektywne oczyszczanie cieczy.

Projekt realizowany w Konsorcjum:

1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

2. Polymemtech Sp. z o.o.

3. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

4. Secura Nova Sp. z o.o.

5. Josef Stefan Institute, Uniwersytet w Lublanie,

 

Projekt  finansowany przez NCBiR w ramach programu ERA-NET w latach 2011-2014, Umowa numer  ERA-NET/MNT/NFSM/3/2011

Wartość projektu: 406 000 PLN
Wartość dofinansowania: 324 800 PLN

Informacje branżowe
więcej
Realizacje
zadzwoń i dowiedz się więcej +48 22 115 11 40

PolymemTech Sp. z o.o.
ul. Wołodyjowskiego 46
02-724 Warszawa

NIP: 5262897258
REGON: 140166539