wersja językowa: pl | en

blue-gas

Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy to program, który jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Jest on ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego. Głównym celem programu jest rozwój technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce i ich wdrożenie w działalności gospodarczej operujących w Polsce przedsiębiorstw.

Projekt: „Opracowanie technologii oczyszczania i zamykania obiegu wody stosowanej w procesie szczelinowania z wykorzystaniem technologii membranowych".

 

Celem projektu realizowanego przez Polymemtech jest opracowanie technologii oczyszczania wody używanej do szczelinowania, a następnie oczyszczanie wody wracającej po szczelinowaniu. Celem tej technologii będzie uzyskanie wody do szczelinowania charakteryzującej się bardzo dużą czystością i stabilnością w czasie (brak rozwoju mikroorganizmów), a następnie oczyszczenie wody po szczelinowaniu do standardów pozwalających na zrzut wody lub zawrócenia jej do ponownego szczelinowania.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum:

1. Polymemtech Sp. z o.o. - Lider projektu

2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Projekt  finansowany przez NCBiR w ramach programu Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy w latach 2013-2015, Umowa numer  BG1/Polymemtech/13.

Wartość projektu: 3 000 000 PLN
Wartość dofinansowania: 2 600 000 PLN

Informacje branżowe
więcej
Realizacje
zadzwoń i dowiedz się więcej +48 22 115 11 40

PolymemTech Sp. z o.o.
ul. Wołodyjowskiego 46
02-724 Warszawa

NIP: 5262897258
REGON: 140166539