wersja językowa: pl | en

Membranowa separacja gazów polega na wykorzystaniu różnic w rozpuszczalności i dyfuzyjności różnych gazów w konkretnych polimerach tworzących membranę. Jest to proces, w którym siłą napędową jest różnica ciśnień panujących po obu stronach membrany. Celem procesu jest wzbogacenie lub zubożenie zadanego strumienia gazu w wybrany składnik.

Dobierając odpowiednie rodzaje membran polimerowych możliwe jest rozdzielanie praktycznie każdej mieszaniny składników gazowych. W tym zakresie techniki membranowe zastępują takie znane procesy jak absorpcja, adsorpcja czy kriogenika.

Obecnie techniki membranowe wykorzystywane do separacji gazów znajdują najszersze zastosowanie w następujących zagadnieniach:

  • wzbogacanie biogazu w metan (usuwanie dwutlenku węgla),
  • odazotowanie gazu ziemnego (wzbogacanie w metan),
  • wzbogacanie powietrza w azot (tworzenie atmosfery ochronnej),
  • wzbogacanie powietrza w tlen (do aparatów medycznych lub do pieców),
  • frakcjonowanie węglowodorów z gazu ziemnego,
  • odwadnianie strumieni gazowych.

PolymemTech oferuje projekty i instalacje realizujące procesy membranowej separacji gazów, we wszystkich wspomnianych wyżej zakresach.

Jednym z głównych kierunków badawczych PolymemTech jest obecnie opracowanie przemysłowej technologii wytwarzania własnych membran do separacji gazów. Projekt jest w fazie testów laboratoryjnych. Obecnie przygotowujemy się do opracowania i wdrożenia gotowego produktu.

Już dziś w wielu laboratoriach naukowych w kraju i w Europie nasze membrany do separacji gazów z powodzeniem stosowane są do celów badawczych. Współpraca z wieloma ośrodkami badawczymi pozwala nam na dalsze doskonalenie naszych produktów.

Informacje branżowe
więcej
Realizacje
zadzwoń i dowiedz się więcej +48 22 115 11 40

PolymemTech Sp. z o.o.
ul. Wołodyjowskiego 46
02-724 Warszawa

NIP: 5262897258
REGON: 140166539