wersja językowa: pl | en

Obecnie w badania nad membranami zaangażowany jest zespół inżynierów mających doświadczenie z zakresu:

  • projektowania instalacji
  • inżynierii procesowej
  • projektowania CAD
  • projektowania układów automatycznej regulacji (głównie PLC)
  • produkcji przemysłowej
  • zarządzania projektami

Na czele zespołu stoi prof. Wojciech Piątkiewicz – ekspert w dziedzinie filtracji cieczy technikami membranowymi.

Prof. Wojciech Piątkiewicz

Studiował na Wydziale Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej. Po drugim roku  uzyskał stypendium na kontynuowanie  studiów w Leningradzkim Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Optyki  (obecnie Sankt Petersburski Państwowy Uniwersytet Technologii Informatycznych, Mechaniki i Optyki), gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Po powrocie do kraju podjął pracę w Polskiej Akademii Nauk. Kolejne stopnie naukowe uzyskał  w 1973 (doktorat),  1988 (habilitacja). W 2001 roku rozpoczął pracę na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,  gdzie zajmował się zagadnieniami technologii membranowej.

Jest autorem i współautorem ponad 140 publikacji naukowych oraz 14 patentów. Nagrodzony wieloma nagrodami, w tym Zespołową Nagrodą Państwową II stopnia, Nagrodami Prezesa Polskiej Akademii Nauk, nagrodą Rektora Politechniki Warszawskiej. Jest także laureatem zespołowej Nagrody Premiera „Polski produkt przyszłości” oraz godła „Teraz Polska”.  Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Membranowego oraz pierwszym jego prezesem. Jest także członkiem Europejskiego Towarzystwa Membranowego.

W PolymemTech pełni funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Technicznego nadzorując pracę działów odpowiedzialnych za opracowywanie nowych technologii i produktów. Sam również uczestniczy w procesach projektowania i nadzoru wykonawczego.

Roger White

Od lat zajmuje się zagadnieniami filtracji membranowej, w szczególności wykorzystaniem membran ceramicznych. Posiada wykształcenie z zakresu mechaniki i inżynierii chemicznej oraz uznane w Wielkiej Brytanii kwalifikacje (HNC).

Do jego specjalności zawodowych, oprócz membran ceramicznych, należą procesy fermentacji, procesy biotechnologiczne, oczyszczanie wód i olejów, oczyszczanie paliw stosowanych na statkach oraz emulsyfikacja membranowa.

W PolymemTech Roger White pełni funkcję Prezesa Zarządu. Ponadto uczestniczy w procesach projektowania.

Prof. Maciej Szwast

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (automatyka i robotyka, 2005) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (2009). Habilitacja (2018) nadana decyzją rady Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (od 2009) oraz na stanowisku Kierownika Działu Badań i Rozwoju w PolymemTech  (od 2007). Jest Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Membranowego oraz kierownikiem Zespołu Badawczego Membran i Procesów Membranowych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami technologii wytwarzania membran do separacji cieczy i gazów, prowadzenia i optymalizacji procesów membranowych, a także zagadnieniami inżynierii procesowej w medycynie. Jest autorem lub współautorem ponad 80 recenzowanych artykułów naukowych, 5 patentów i zgłoszeń patentowych oraz kilkunastu opracowań dla przemysłu.

Uczestniczył w realizacji 15 grantów badawczych (krajowych i międzynarodowych), w tym w czterech jako kierownik.

W PolymemTech odpowiada za prace Działu Badań i Rozwoju kierując zespołem badawczym, a także projektuje i wykonuje układy regulacji automatycznej instalacji membranowych.

Mgr inż. Marek Roguski

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki. Od 2007 r. zatrudniony jest na stanowisku Kierownika Działu Technologii i Produkcji.

Współautor artykułów naukowych, patentów i zgłoszeń patentowych, opracowań dla przemysłu oraz wielu wdrożeń technologii i nowych produktów do przemysłu. Uczestniczył w realizacji grantów badawczych (krajowych i międzynarodowych).

W PolymemTech odpowiada za prace Działu Technologii i Produkcji Membran. Jest także głównym technologiem. Do jego zadań należy projektowanie i wykonywanie instalacji membranowych. Kierując zespołem produkcyjnym sam chętnie włącza się w prace zespołu doglądając jakości każdego elementu naszych produktów.

Informacje branżowe
więcej
Realizacje
zadzwoń i dowiedz się więcej +48 22 115 11 40

PolymemTech Sp. z o.o.
ul. Wołodyjowskiego 46
02-724 Warszawa

NIP: 5262897258
REGON: 140166539